intersective innovation

Instruktion

För att få fram ditt resultat behöver du uppskatta var din organisation står i ett antal påståenden. Låter det krångligt? Inte alls, tänk så här: Om du tycker att ett påstående stämmer drar du reglaget åt höger, där siffran 7 är högst och motsvarar stämmer mycket bra. Om du däremot tycker att ett påstående stämmer mindre bra drar du reglaget åt vänster, där 0 är lägst och motsvarar stämmer inte alls.

Steg 1 av 8

Affärsinsikt

Kontext och affärsmöjligheter

1. Vi gör kontinuerliga trendspaningar och omvärldsanalyser

Drag i reglaget

2. Vi har ett strukturerat sätt att hantera risker och möjligheter i företaget

3. Vi analyserar områden med nya affärsmöjligheter där vi kan skapa nya kundvärden

4. Vi har dialog med våra kunder för att förstå deras behov, krav och förväntningar

5. Vi undersöker nya tjänster och innovativa sätt att erbjuda dem till våra kunder